Dàn mỹ nhân hai thế hệ hội tụ trong 'Tháng năm rực rỡ'