Ẩu đả với chủ nhà, tên trộm điện thoại tử vong
Cha nhẫn tâm dạy con trai ăn trộm ở quán trà sữa