<label class='label-tag'>Livestream</label> Trồng cóc trắng phủ xanh ruộng muối bỏ hoang
Trồng 2.000 cây mắm ở vùng bãi bồi ven biển Bạc Liêu