Điều tra vụ 4 người bị điện giật chết khi thi công cột viễn thông
Lốc xoáy ở Quảng Ngãi, 56 nhà dân hư hỏng