Kante chơi lớn, hóa siêu anh hùng Batman trong sinh nhật David Luiz