Cận cảnh món bún cá Văn được CNN gợi ý cho Tổng thống Donald Trump
Ca sĩ cũng đi cắt tóc kiểu Chủ tịch Kim Jong-un miễn phí ở Hà Nội