Tổng thống Trump: 'Tôi không bao giờ làm việc cho Nga'