Nữ 'gián điệp Nga' tại Mỹ thỏa thuận nhận tội
Tổng thống Trump khỏe 'tuyệt vời', vẫn nên giảm cân
Máy bay vận tải phục vụ Tổng thống Trump, Putin đến Đà Nẵng