'Thánh mưa' Trung Quân có dự định phẫu thuật thẩm mỹ?