Cận cảnh trung tâm báo chí đầu tiên của TP.HCM
Có gì bên trong "đại bản doanh" của phóng viên ASIAD?
ync=1;e.charset='utf-8';e.src='//static.dable.io/dist/plugin.min.js'; _=a.getElementsByTagName(l)[0];_.parentNode.insertBefore(e,_); })(window,document,'dable','script'); dable('setService', 'video.thanhnien.vn'); dable('sendLogOnce');