Chăm chú theo dõi Chủ tịch TP.HCM tiếp dân Thủ Thiêm qua màn hình