Tình hình Hồng Kông thêm căng thẳng, Bắc Kinh cảnh báo sẽ 'không ngồi yên'