Trường học 100 tỉ, xây 8 năm chưa xong
Trung tâm dạy nghề hơn 9 tỉ đồng thành nơi phơi lông vịt