Trường Giang - Nhã Phương tình tứ xuất hiện sau gần 1 năm kết hôn