Trường Giang - Nhã Phương tình tứ xuất hiện sau gần 1 năm kết hôn
Trường Giang, Nhã Phương rạng rỡ trong lễ rước dâu
Sau Trường Giang, Nam Em thừa nhận đang tìm hiểu chàng trai Hàn Quốc