Truy điệu nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh
Bình Phước truy điệu, an táng 44 hài cốt liệt sĩ
An táng 12 hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh ở Lào
Truy điệu thiếu úy máy bay L-39 hy sinh tại Phú Yên