‘Chiếc khăn gió ấm’ bị sử dụng không phép, nhạc sĩ bức xúc