Bàng hoàng vì bệnh nhân nổ súng tự tử ở Bệnh viện Trưng Vương