Hồ Quang Hiếu phân trần việc đưa quá khứ 'đen tối' vào tự truyện
Hồ Quang Hiếu gọi, Bảo Anh trả lời thế nào mà mặt buồn thiu
Mẹ của Hồ Quang Hiếu đã hướng con trai theo nghệ thuật thế nào?