Hơn 42.000 người tử vong vì Covid-19, thế giới có 857.480 ca nhiễm