Hài hước, chạy tụt cả quần để cứu bóng
Sốc: Dzeko bị thẻ đỏ... vì tụt quần đối phương