Khóc cười trong trận “bão đêm” khổng lồ thâu đêm mừng Việt Nam vô địch