Gầm đường sắt Cát Linh – Hà Đông biến thành ruộng rau, nơi rao vặt