Cây thông noel làm từ ghế nhựa biết phun tuyết ở Sài Gòn
Tuyết ngang bắp chân, AFC chưa thông báo hoãn trận chung kết U.23
“Tuyết rơi” ở Hà Nội gần đêm Giáng Sinh