“Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải và hành trình tìm Tuấn Khỉ từ cuộc điện thoại giả danh
Cuộc sống trong “tâm bão” vây bắt Tuấn Khỉ của làng quê ngoại thành Sài Gòn