U.19 HAGL thua đậm U.19 Myanmar
U.19 tuyển chọn Việt Nam thắng đẹp U.19 HAGL Arsenal JMG