Đại kỳ tiếp lửa cho U.19 Việt Nam đánh bại U.19 Thái Lan