HLV của Thái Lan chẳng ngần ngại nói thẳng về U.22 Việt Nam
Chơi áp đảo, U.22 Việt Nam vẫn bị U.22 Thái Lan cầm hòa
U.22 Đông Nam Á: Việt Nam vs Thái Lan - Bình luận trước trận