SEA Games: Văn Toản cứu thua cho U.22 Việt Nam
Chung kết U.22 Việt Nam – U.22 Indonesia | SEA Games 30 | Bình luận trước trận