Trung vệ Huỳnh Tấn Sinh "hâm mộ" Trần Đình Trọng thế nào?