Báo Thanh Niên viết về Hoàng Sa được đưa vào triển lãm