Ngày này năm ấy (2.6): UEFA cấm Anh Quốc dự cúp châu Âu
UEFA cân nhắc mời Michel Platini dự khán EURO 2016