Emmanuel Macron là ai mà lại tranh cử độc lập?
Tổng thống Iran bảo vệ thỏa thuận hạt nhân
Mỹ và Ả Rập Saudi đàm phán thương vụ vũ khí hàng tỷ USD