Khi học sinh tham gia thiết kế thành phố tương lai
1,4 triệu trẻ em có nguy cơ chết đói
 Bản tin Quốc tế 1.12: Ông Donald Trump lựa chọn Bộ trưởng Tài chính, Thương mại