Lionel Messi thân thiện cùng fan nhí Uruguay
Gimenez phản lưới nhà, Uruguay thua đậm Italia