Ngáp dài ngáp ngắn trong đồn công an sau vụ vận chuyển ma túy "khủng"
Lời khai của con nghiện làm phụ xe kiêm nghề vận chuyển ma túy