Người dân xứ nào 'làm biếng' nhất thế giới?
Ninh Thuận cảnh giác cao độ trước cơn bão số 12