Văn Kính Dương - Người tình của Ngọc Miu: “Chân dung” một ông trùm bội bạc