Văn Kính Dương - Người tình của Ngọc Miu: “Chân dung” một ông trùm bội bạc
Ngọc Miu nói lời sau cùng, xin khoan hồng để về với con
Nước mắt Ngọc Miu: Từ hào quang một hot girl đến vực thẳm lao tù