U.23 Việt Nam mồ hôi nhễ nhại dưới nắng gắt vẫn tích cực tập luyện tại Buriram