"Giải cứu vỉa hè" lan đến Hà Tĩnh
Chủ tịch Nguyễn Thành Phong nhắc chuyện ông Đoàn Ngọc Hải chất vấn cán bộ
Ông Đoàn Ngọc Hải cho “nhập kho” 2 sư tử đá ngang nhiên đứng vỉa hè
Dân nhậu bưng bàn chạy khi thấy ông Đoàn Ngọc Hải và đội “giải cứu vỉa hè“