Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong lòng người dân TP.HCM