Đóng phim kinh dị với Huỳnh Lập, Việt Hương có tin vào tâm linh?
Việt Hương “tố” Mr Tô hành hạ trong web-drama “Trật tự mới“
Khám phá hậu trường series “Chết thì chịu” của Việt Hương