Hành trình Việt kiều Mỹ nhiễm Covid-19: Mỹ - Vũ Hán - Việt Nam
Là 'Việt kiều' có gì vui?