Noo Phước Thịnh mở màn show diễn của Chung Thanh Phong