HLV cũ không hiểu nổi quyết định ruồng bỏ Bale của Real