Phát hiện lô “thần dược” chữa ung thư trong gầm giường