Trẻ em miệt thứ lần đầu tiên đón Giáng sinh cùng ông già Noel