Lồng bè tràn lan trên vịnh Xuân Đài
Nhiều loài thuỷ sản tự nhiên ở vịnh Xuân Đài chết hàng loạt