Bầu Đức, Bầu Thắng cùng có đội bóng mới trong năm 2020
Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng: “sẽ cải tổ công tác trọng tài“